Tepelná čerpadla je možné díky jejich nenáročné instalaci využít jak u novostaveb, tak při modernizaci starších objektů. Při hledání vhodného umístění je rozhodujícím faktorem především jeho hlučnost. 

Venkovní jednotka tepelného čerpadla nesmí stát v tzv. ochranné zóně venkovního prostoru, která se obvykle počítá 2 metry od nejbližších oken obytné místnosti. Na této pomyslné hranici by neměla hladina akustického tlaku (označení Lp či LpA) přesáhnout povolenou hodnotu 50 dB(A) ve dne, případně 40 dB(A) v noci. Kvůli téměř nepřetržitému provozu tepelného čerpadla samozřejmě platí čím tišší, tím lepší pro vás i vaše okolí. Na trhu existují čerpadla s hladinou akustického tlaku pouhých 38 dB(A) ve standardním režimu – pro vaši představu je to přibližně úroveň hluku v knihovně.

Pozor na vibrace

Nejlepší způsob umístění venkovní jednotky s kompresorem je samostatně na zemi. Uchycení na zeď, nebo dokonce na střechu je také možné, ale má svá úskalí.

Vibrace kompresoru se totiž mohou skrz stavební konstrukci přenášet do interiéru a ve chvílích, kdy utichne běžný denní ruch, vám mohou být na obtíž. Jednotka umístěná na střeše může navíc šířit nadměrný hluk do okolí.

Bezpečné ukotvení na zemi

Optimální usazení venkovní jednotky k zemi najdete ve většině montážních návodů. Obecně ale platí, že spodní hrana výparníku by měla být minimálně 20 cm nad úrovní okolního terénu. K uchycení můžete použít nerezové nebo ocelové konstrukce na betonových patkách. Pokud chcete jednotku usadit na betonový základ, nezapomeňte ponechat uprostřed volný prostor na odvod kondenzátu. V závislosti na vzdušné vlhkosti to mohou být i desítky litrů denně.

Tepelné čerpadlo potřebuje mít kolem sebe prostor alespoň 20 cm, aby mohl vzduch volně proudit. Uzavřený prostor mu nesvědčí, protože by v něm mohlo docházet k hromadění a zpětné cirkulaci vyfukovaného studeného vzduchu, stejně jako stín opadavých keřů a stromů. Listy a semena mohou zanášet vzduchový výparník. 

Připojení ke stávajícím rozvodům

Interiérovou částí tepelného čerpadla je akumulátorový zásobník, kterým elegantně nahradíte původní kotel a bojler s využitím stávajících rozvodů a radiátorů. Pokud nemáte k dispozici technickou místnost, může stát zásobník přímo v koupelně všem na očích. Některé modely již získaly ocenění za design jako například Daikin Altherma 3 H HT.

Při hledání vhodného místa pro tepelné čerpadlo tedy myslete především na hlučnost a nedávejte si ho do relaxačních zón (např. pod okna ložnice) a také na minimalizaci tepelných ztrát. Veškeré rozvody mezi venkovní jednotkou a akumulátorovým zásobníkem zkraťte na nezbytné minimum.